اطلاعات سهام

شرکت حمل و نقل جهاد نصر (سهامی خاص)

شرکت حمل و نقل جهادنصر(سهامی خاص) درتاریخ ۱۳۶۹/۹/۱۹ با موضوع فعالیت اصلی ” انجام امور حمل و نقل جاده ای و خارجی کالا و تاسیس هرگونه شعب یا نمایندگی در داخل یا خارج ازکشور پس از کسب مجوز از مراجع زیربط قانونی با شماره ۸۲۸۴۴ مورخ ۶۹/۱۲/۲۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است .