تاریخچه شرکت حمل و نقل جهاد نصر (سهامی خاص)

شرکت حمل و نقل جهادنصر(سهامی خاص) درتاریخ ۱۳۶۹/۹/۱۹ با موضوع فعالیت اصلی ” انجام امور حمل و نقل جاده ای و خارجی کالا و تاسیس هرگونه شعب یا نمایندگی در داخل یا خارج ازکشور پس از کسب مجوز از مراجع زیربط قانونی با شماره ۸۲۸۴۴ مورخ ۶۹/۱۲/۲۷  در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است .

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق بند ۲۳ اساسنامه شرکت ” انجام امور حمل ونقل جاده ای داخلی و خارجی کالا و تاسیس هرگونه شعب یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور ” می باشد که عبارتند از :

• حمل مواد پروتئینی(گوشت، مرغ، ماهی، محصولات لبنی، میوه وکالای یخچالی ) که توسط واردکنندگان دولتی و بخش خصوصی وارد کشور می شود و حمل و نقل میوه و تره بار از داخل کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس که در بخش ترانزیت انجام می یابد

• اجاره کانتینرهای یخچالدار  

• صدور بارنامه در سراسر ایران