مشاهده اطلاعات سهام

اطلاعات سهام

جهت دسترسی سهامداران محترم به اطلاعات سهامداری خود، با توجه به بروزرسانی پرتال شرکت کلیه سهام داران قادر خواهند بود به اطلاعات خود در این زمینه دسترسی یابند.

سهامداران شرکت حمل و نقل بین المللی جهاد نصر

نوشته سهامداران

اخیرا تعدادی از سهامداران محترم در رابطه با عملکرد هیئت مدیره شرکت حمل و نقل سوالاتی را مطرح نموده و خواستار پاسخگویی هیئت مدیره شده اند.